Gokhul Karpoori Phuleshwari Degree College
Karpoorigram, Samastipur, Bihar
(An Affiliated Unit of LNMU, Darbhanga)


Welcom To GKPD College, Karpoorigram